BAGGRUND

RadiatorDesign blev etableret 1. februar 2002 på et fundament af viden og erfaring med radiatorproduktion samt anvendelse af radiatorer i enhver sammenhæng. I over 20 år har RadiatorDesign bidraget med løsninger til et utal af alle typer byggerier og renoveringer.

Kreativ tænkning ! 
RadiatorDesign skal sælge løsninger, der komplementerer arkitektoniske behov! Derfor starter alle potentielle opgaver med et blankt stykke papir. En metode, der sikrer, at de projekterende får mulighed for at fortsætte den kreative proces og ikke blokeres af forud definerede standardvarer.

Produktet er i sig selv ikke interessant, det er løsningen!
For mig handler det ikke kun om at sælge radiatorer, det handler om at være med til at bygge og finde den bedste og mest rationelle løsning til projektet. RadiatorDesign skal anbefale den bedste løsning til projektet ud fra et indgående kendskab til markedet – også selv om det ender med et produkt, som RadiatorDesign ikke selv kan levere! Jeg ønsker kun, at RadiatorDesign beskæftiger sig med produkter, som i løsning, kvalitet og pris er de stærkeste.

Specielle løsninger er vores standard!
Gennem mere end 20 år har RadiatorDesign udviklet og leveret et utal af specialtilpassede radiatorløsninger, som gennem udviklingen af disse er blevet ”standard” løsninger i vores verden. Dette gør, at selv komplicerede udfordringer er konkurrencedygtige i pris. RadiatorDesigns evne til at omsætte fleksibilitet i løsningerne til effektiv produktion gør os til en attraktiv medspiller i samspil med nutidens arkitektur.

Inspiration
På vores web finder du mange reference projekter, som kan inspirere og vi har skabt et godt overblik over vores produkt program. Men lad dig ikke begrænse af hvad du ser! Har du en udfordring, så kontakt os, vi tager den gerne op. RadiatorDesign skal altid levere uforpligtende rådgivning, og det er min erfaring, at jo før der kobles en specialist på et projekt, jo bedre bliver resultatet.

Uformel
RadiatorDesign er, på trods af over 20 år i branchen, stadig en ung og i høj grad uformel virksomhed. Vi er en lille flok, som gør vores bedste hver dag i en ærlig og ligefrem dialog med vores kunder. Som alle andre er vi ikke perfekte, men vi prøver så godt vi kan. Vi har med stor glæde kunnet konstatere, at vi bliver inviteret ind i projekter igen og igen af kunder vi tidligere har løst opgaver for. Større anerkendelse behøver vi ikke.

Med dette vil jeg ønske god fornøjelse på siden!

De bedste hilsener

Ole Palsgaard

 


 

English Summary

History
RadiatorDesign was established in February, 2002, based upon a deep knowledge and experience with European radiator production. Denmark has a proud tradition of radiator production, which may have caused us to ignore the wealth of possibilities outside of Denmark. RadiatorDesign would like to change this picture! We deliver the best solutions to our customers, regardless of where the product is manufactured.

Creative Thinking
RadiatorDesign provides solutions that complement the architect’s requirements. All our projects start with a piece of blank paper. This method ensures that architects, engineers and designers can continue the creative process and are not constrained by a predefined catalog.

The Product itself is not interesting, the Optimal Solution is!
RadiatorDesign is NOT about selling radiators; we are about finding the optimal solution for our customers. We recommend the best solutions from exhaustive knowledge and experience with radiator production and installation. Even if we can’t deliver certain products, we don’t hesitate to recommend them. We only suggest products that result in a solution of the utmost quality, with the best prices available.

Special Solutions are our Standard!
For more than 20 years, RadiatorDesign has developed and delivered a varietyof cutomized heating solutions. Throug the development of these, the solutions has become “standard” solutions in our world. This means that even complex challenges are competitive in price. RadiatorDesign’s ability to transform the flexibility of solutions for efficient production, makes us an attractive partner in interaction with contemporary architecture.

Inspiration
On our website you will find many reference projects which can inspire and we have provided a good overview of our product range. But do not be limited by what you see! Do you have a challenge, please contact us, we’ll take the challenge! RadiatorDesign will allways deliver our best guidance. It’s our experience that the earlier a specialist is involved in the design process, the better the outcome.

Informal
RadiatorDesign is, in spite of more than 20 years in the business, still a young and largely informal business. We are a small group and we do our best every day in a honest and straightforward dialogue with our customers. Like all, we are not perfect, but we try as best we can. We have delighted noted that we are invited into the projects again and again of customers we have worked with earlier. Greater recognition we do not need!

With this “inspiration”, I hope you’ll enjoy the site!

Kind regards,
Ole Palsgaard