Erhverv

Ferring

Ferring ArkitektFoster+PartnersMikkelsen Arkitekter A/S IngeniørerJacobsNNE InstallatørDTEK A/SJakon A/S Produkt anvendt ved projektetR-sign Kanalkonvektor med naturlig

Alsik

Alsik, Sønderborg   ArkitektHenning Larsen Architects IngeniørerSweco Danmark InstallatørBravida Produkt anvendt ved projektetR-sign Kanalkonvektor med

Rigshospitalet Nordfløjen

Rigshospitalet Nordfløjen Arkitekt 3xn Ingeniører Sweco Danmark Installatør Kemp & Lauritzen Produkt anvendt ved projektet R-Sign

Blixen Brabrand

Blixen Brabrand Arkitekt Arkitema Architects Ingeniører Niras Aarhus Installatør Caverion Produkt anvendt ved projektet Specialtilpasset

Mascot

Mascot ArkitektC.F. Møller IngeniørerMidtconsult A/S InstallatørHJ Christensen VVS Produkter anvendt ved projektetR-Sign Kanalkonvektor med naturlig konvektionR-Sign

RiBén Roskilde

RiBén Roskilde ArkitektMANGOR & NAGEL A/S IngeniørerRønslev Rådgivende ingeniører InstallatørVarmeservice ApS Produkt anvendt ved projektetR-Sign

Administrationsbygning

Administrationsbygning ArkitektArkitema Architects IngeniørerSøren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S InstallatørEgtved Smedje A/S Produkt anvendt ved projektetR-Sign Kanalkonvektor med

HK Bygningen

HK Bygningen Arkitekt/ Design RadiatorDesign ApS Ingeniører RadiatorDesign ApS Installatør Enco A/S Produkt anvendt ved projektet R-Sign Slim (med svejste

Nordea

Nordea  Arkitekt Henning Larsen Architects Ingeniører Covi A/S Installatør Enco A/S Produkter anvendt ved projektet R-Sign Planradiator R-Sign Kanalkonvektor med naturlig